Algemene voorwaarden Hotel Cosmopolite

Lees hier de algemene voorwaarden voor reserveringen tussen 30 december 2023 en 2 januari 2024.

Artikel 1: Algemene informatie

Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het ‘verzoek tot reservering’ zoals hieronder vermeld. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Artikel 2: Reservering en bevestiging

Het ‘verzoek tot reservatie’ houdt geen definitieve reservatie in. De reservatie wordt maar eerst als definitief beschouwd van zodra de klant een ‘bevestiging van reservatie’ ontvangt (al dan niet via e-mail of per post) van Hotel Cosmopolite met daarin de nodige reservatiegegevens.

Hotel Cosmopolite is niet verantwoordelijk voor een eventuele dubbele boeking. In voorkomend geval zal Hotel Cosmopolite in samenspraak met de klant een voor beide partijen ‘redelijke’ oplossing zoeken.

De klant heeft in voorkomend geval geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 3: Prijzen

De genoemde prijzen zijn vrij bepaald door de Directie, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

Artikel 4: Check-in, check-out

De Klant kan inchecken in het hotel vanaf 16 uur. Het uitchecken dient te gebeuren voor 11 uur.

Indien de klant laattijdig opdaagt, behoudt Hotel Cosmopolite zich het recht voor om de desbetreffende reservering te annuleren (zie artikel 5).

Indien de klant laattijdig uitcheckt behoudt Hotel Cosmopolite zich het recht voor om een extra dag of een supplement aan te rekenen aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

Artikel 5: Annulering reservering

Een reservatie voor één tot negen kamers kamer kan kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor aankomst, dit rekening houdende met een aankomst om 16 uur.

Een reservatie van meer dan negen kamers kan kosteloos geannuleerd worden tot 30 dagen voor aankomst, dit rekening houdende met een aankomst om 16 uur. Minder dan 30 dagen voor aankomstdatum bedraagt de annuleringskost 50% van het volledige factuurbedrag. Minder dan 7 dagen voor aankomstdatum bedraagt de annuleringskost 75% van het volledige factuurbedrag.

Bij een laattijdige annulering of indien de klant niet komt opdagen wordt de volledige kostprijs van alle door de klant gereserveerde kamers doorgerekend aan de klant aan de op dat ogenblik geldende tarieven. In het geval dat de klant een arrangement heeft gereserveerd, wordt de volledige kostprijs van het arrangement doorgerekend aan de klant.

Deze annuleringsvoorwaarden zijn niet geldig voor niet-restitueerbare reserveringen. Niet-restitueerbare reserveringen kunnen niet geannuleerd noch terugbetaald worden.

Artikel 6: Betalingen

Het verblijf wordt betaald ten laatste op de dag van aankomst. De totale rekening wordt betaald ten laatste op de dag van vertrek. Zie onze betalingsvoorwaarden voor facturen.

Artikel 7: Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank van Veurne bevoegd.

Informatie Hotel Cosmopolite:

  • Cosmopolite bv
  • Adres: Albert I laan 141 - 8620 Nieuwpoort
  • BTW: BE 0839 789 574
  • Telefoon: 058 23 33 66
  • E-mail: info@cosmopolite.be